Sådan tiltrækker du de dygtigste mekanikere

Det er velkendt, at der er en skævvridning i forholdet mellem udbud og efterspørgsel af unge og kvalificerede mekanikere. Der er simpelthen for få dygtige mekanikere, hvilket gør det svært for autoværksteder at tiltrække og fastholde de dygtigste folk – og dermed svært at servicere kunderne bedst muligt. I denne artikel diskuterer vi derfor, hvordan værksteder kan vende kurven og tiltrække de dygtigste mekanikere ved at fokusere mere på bløde værdier.

Ja, du hørte rigtigt: bløde værdier. Og nej, en forbedring af de bløde værdier er formentlig ikke det første, man tænker på, når snakken falder på autoværksteder, der traditionelt set er en meget mandsdomineret verden. Men der en mening med galskaben. For i de seneste år har vi set en øget tendens til, at de eftertragtede mekanikere i højere og højere grad medregner faktorer som arbejdsmiljø og arbejdsforhold, når de skal vælge arbejdsplads.

Hvorfor skal du satse på bløde værdier?

Til at svare på spørgsmålet skruer vi tiden tilbage. Hvis vi kigger 50, 30, ja sågar 20 år tilbage, var livet som mekaniker markant anderledes end i dag: Man skulle knokle dagen lang, lønnen var langtfra prangende, og arbejdssikkerhed var flere steder en by i Rusland.

Hvordan er sikkerheden på dit autoværksted? Få otte tips til at forbedre jeres sikkerhed

I dag er der overenskomstmæssig løn, arbejdstiden er blevet reduceret, og arbejdssikkerheden har fået et markant løft. Det er uomtvisteligt, at alle disse faktorer er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Men når alle værksteder følger de samme anvisninger, er de gode arbejdsforhold blevet den nye standard. Det forventes så at sige. Og derfor kan værksteder heller ikke bruge de bedre arbejdsforhold som lokkemiddel til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Der skal simpelthen mere til.

Bløde værdier giver loyale og dedikerede medarbejdere

Bløde værdier findes i mange former og farver. For værksteder kan tilbud som fælles frokostordning, sociale aktiviteter uden for arbejdstiden og privat sygeforsikring derfor være gode muligheder. Men hvis værksteder virkelig skal gøre en forskel for deres ansatte, skal de tilbyde faciliteter og værktøj, som forbedrer mekanikernes ergonomi og arbejdsforhold.

Volvo Truck - Inground Lift